Het Rodenbachfonds biedt zijn afdelingen organisatorische en coachende ondersteuning. De manier waarop het verenigingsleven georganiseerd is ondergaat momenteel grote veranderingen. Het Rodenbachfonds begeleidt afdelingen bij het implementeren van deze veranderingen.

We bieden organisatieontwikkeling aan op drie manieren:

– een analyserend gesprek met de afdeling

Hoe zet je een vrijwilligerswerking op? Hoe verjong je? Hoe kan je de pers aanspreken? Bij het implementeren van deze kennis botsen verenigingen vaak op bepaalde drempels. Het kan dan ook verhelderend zijn om het advies in te winnen van iemand die de organisatie goed kent en die toch ook de rol van buitenstaander heeft; iemand die “het terrein” door en door kent. Met andere woorden: onze afdelingscoach! Zij begeleidt de zoektocht naar knelpunten en hefbomen in de organisatie, groep of vereniging.

– via workshops organisatievernieuwing

Op de ledendag lichten we elk jaar een aspect van organisatievernieuwing toe, dat voor alle afdelingen interessant is.

– via onze blog

Op onze blog verschijnen regelmatig artikels die relevant zijn voor afdelingen die interesse hebben in organisatieontwikkeling en -vernieuwing.

Contacteer ons voor meer informatie!