Voor de (bestuurs)leden en vrijwilligers van de afdelingen voorziet het Rodenbachfonds in:

een verzekering burgerlijke  aansprakelijkheid 
Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de bestuursleden/vrijwilligers voor de schade veroorzaakt :
- aan personen, d.w.z. de schade voortvloeiend uit lichamelijke letsels;
- aan goederen, d.w.z. de beschadiging of het verlies van zaken of dieren en de indirecte schade die daaruit vooruitvloeit, zoals gebruiks– en genotsderving.

een verzekering rechtsbijstand 
Deze verzekering dekt o.a. terugvordering van schade en strafrechtelijke verdediging. 

een verzekering lichamelijke ongevallen 
Bij een ongeval dat de bestuursleden/vrijwilligers overkomt, waarborgt de verzekeraar :
- een vergoeding in geval van overlijden, van blijvende ongeschiktheid en van tijdelijke arbeidsongeschiktheid
- de terugbetaling van de kosten voor geneeskundige verzorging en van de aanverwante kosten (eigen aandeel €50).

De verzekeringen gelden voor schade die werd veroorzaakt naar aanleiding van de activiteiten en op weg van en naar de activiteiten.

Zijn telkens uitgesloten : o.a. opzet en zware fout.

De verzekering komt tussen voor zover er geen aanwezigheid/tussenkomst is van andere persoonlijke verzekeringen van de vrijwilliger.

Alle verzekerden, zowel de bestuursleden als de vrijwilligers, genieten van dezelfde voorwaarden: Burgerlijke Aansprakelijkheid, Rechtsbijstand en Lichamelijke Ongevallen. 


Voorwaarden om van de verzekeringen te kunnen genieten:

- De afdeling heeft het aansluitingsformulier bij Rodenbachfonds vzw ondertekend. Dat formulier bevindt zich op de hoofdzetel van Rodenbachfonds vzw, Tennisbaanstraat 41/1, 9000 Gent. Op het formulier staan alle namen van (bestuurs)leden en vrijwilligers.

- De afdeling deelt ten laatste 14 kalenderdagen voor aanvang van de activiteit datum en aard van de activiteit mee aan Rodenbachfonds vzw. 

- Alle aankondigingen rond de activiteit vermelden uitdrukkelijk dat de afdeling aangesloten is bij Rodenbachfonds vzw. 

De vrijwilliger die eenmalig een handje toesteekt tijdens een activiteit van Rodenbachfonds vzw of van een lokale afdeling, is eveneens verzekerd, mits zijn of haar naam vooraf werd doorgegeven aan het Rodenbachfonds.


Wat te doen voor de verzekering in geval van een ongeval?

1. maak relevante foto’s

2. verwittig onze schadebeheerder: 09/230 06 16, fax 09/230 06 12,
 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

3. verwittig het Rodenbachfonds 09/223 77 42, fax 09 233 01 09,
 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.