Het Rodenbachfonds reikt, meestal in samenwerking met een andere vereniging, ieder jaar enkele prijzen uit:

 

TORENWACHTERSPRIJS

De Torenwachtersprijs, die sinds 1985 jaarlijks wordt uitgereikt, is een initiatief van de Dr. Jozef Goossenaertskring Gentbrugge-Ledeberg en Rodenbachfonds Oost-Vlaanderen.

Deze symbolische prijs is een eerder bescheiden, maar daarom niet minder verdienstelijke uiting van aandacht en waardering van de sociaal-culturele wereld. Aan de prijs is een bronzen beeldje verbonden, dat een torenwachter van het Gentse Belfort voorstelt en symbool staat voor vastberadenheid en volharding.

 

FRANS DRIJVERSPRIJS

De Frans Drijversprijs, die sinds 1996 tweejaarlijks wordt toegekend aan voor Vlaanderen bijzonder verdienstelijke personen, is een initiatief van Vlaanderen Vlaanderen Morgen Rotselaar en geniet de steun van het Rodenbachfonds.

De prijs werd genoemd naar de sociaal bewogen Vlaams priester Frans Drijvers. We willen een Vlaming voor zijn of haar bijdrage en inspanningen die tot bijzondere resultaten hebben geleid - door de aard of de aanhoudende spanning van de activiteit, en voor zover zij Vlaanderen te nutte zijn - duidelijk in het licht stellen. Deze prijs is een prijs voor idealisten. Er is geen enkel financieel voordeel aan verbonden.

Het is een mooi bronzen beeldje van Frans Drijvers. In een oorkonde wordt aan de laureaat de eretitel van ‘Verdienstelijk werker voor Vlaanderen’ toegekend. De namen van de laureaten worden in een register chronologisch opgetekend en genummerd.

De laureaten tot nu toe zijn Lionel Vandenberghe (1996), Richard Celis (1998), Lieve Gevers (2000), Gaston Durnez (2002), Frans-Jos Verdoodt (2004), Willy Kuijpers (2006), Leen Van Dijck (2008) en Bart Maddens (2010), An De Moor (2012), Ludo Simons (2014), Katlijne Van der Stighelen (2016) en Stefaan Top in 2018 (bron: Het Laatste Nieuws, 9 oktober 2018):

Frans Drijversprijs 2018

Bezoek de website over onder andere de Frans Drijversprijs!

 

DR. FERDINAND SNELLAERTPRIJS

De Dr. Ferdinand Snellaertprijs wordt sinds 1977 jaarlijks uitgereikt door de Vereniging van Vlaams-Nationale Auteurs (VVNA). Sinds 2014 gebeurt dat in samenwerking met het Rodenbachfonds.

Er wordt telkens een auteur bekroond, met nadruk op literair talent en verbondenheid met de volksnationale gedachte. De prijs wordt afwisselend toegekend voor fictie en non-fictie.

Laureaten:

2014: Gerard Vekeman

Vekeman

2015: Armand Van Nimmen

Armand

 

WILDEMANPRIJS

De Wildemanprijs wordt sinds 2012 tweejaarlijks uitgereikt door Rodenbachkring Roeselare en het Rodenbachfonds.

Het is een onderscheiding voor een toonaangevende en verdienstelijke West-Vlaming(e) of een West-Vlaamse vereniging, groep of onderneming met opmerkelijke culturele en/of sociale verdiensten, over de grenzen van (West-)Vlaanderen heen. 

De Wildemanprijs is geen geldprijs. De bekroonde krijgt tijdens de huldeviering een bronzen beeldje, een schaalmodel van het vergulde beeld
(met knots en banier) dat sinds 1986 op het torentje van het Roeselaarse stadhuis prijkt. De 'wildeman' of het 'wildemanneke' was een merkloodje
dat de echtheid en de kwaliteit garandeerde van het laken dat indertijd, gedurende de 15e en 16e eeuw, in de Roeselaarse stadshalle werd verkocht.

Laureaten:

2012: regisseur Jan Verheyen

Verheyen

2014 : Jenny Vanlerberghe

Jenny

2016: kunstenaar Isidoor Goddeeris

Goddeeris

zaterdag 8 december 2018 om 15u (stadhuis Roeselare): uitreiking van de 4e WILDEMANPRIJS aan mevrouw CHRIS LOMME, actrice

Wildemanprijs 2018