'Frans Drijvers (1858-1914), sociaal bewogen Vlaams priester'

gebaseerd op de gelijknamige biografie van Lyvia Diser, uitgegeven bij Davidsfonds

frans drijvers low

28 PLEXI KADERS VAN ELK 53 cm. breed en 70 cm. hoog
talrijke originele publicaties en documenten
vierkleuren
teksten geïllustreerd met foto’s 

tentodrijvers1tentodrijvers4


(tentoonstellingspanelen en/of ophangsysteem noodzakelijk; een aantal vitrinekasten wenselijk; de algemene uitleenvoorwaarden worden beschreven in een contract)

Gratis te ontlenen door aangesloten afdelingen, cultuurcentra, archiefinstellingen, bibliotheken en heemkundige verenigingen.

in samenwerking met de sociale en culturele vereniging Vlaanderen Morgen Rotselaar

 

Frans Drijvers (1858-1914). Sociaal bewogen Vlaams priester

Frans Drijvers werd geboren te Rotselaar op 4 april 1858. Hij maakte deel uit van de Vlaamsgezinde leerlingenkring van het kleinseminarie van Hoogstraten (1872-1877). In het kleinseminarie van Mechelen (1877-1879) was hij een actief lid van 'De Jonge Taalvrienden' en werkte hij mee aan de tweede bundel die in 1879 door deze Vlaamsgzinde scholierenvereniging werd uitgegeven onder de titel 'Onze Dageraad'. 

Aan het grootseminarie van Mechelen (1879-1882) behoorde hij tot het groepje van Vlaamsgezinde seminaristen dat opnieuw vaart gaf aan de katholieke Vlaamse studentenbeweging door de uitgave van de scholierenalmanak 'Driesken de Nijper' en vooral het viermaandelijks Mechels studententijdschrift 'De Student' dat vanaf 1881 verscheen onder het motto 'Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Kristus'.

Drijvers was waarschijnlijk ook betrokken bij de uitgave vanaf 1890 van een nieuwe studentenalmanak voor het aartsbisdom Mechelen, 'De Vlaamsche Keikop', die tot 1914 zou verschijnen.

Na zijn priesterwijding in 1882 volgde Drijvers een jaar theologie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij werd vervolgens benoemd tot onderpastoor in Sint-Kwintens-Lennik (1883-1885), leraar aan het Sint-Jozefscollege in Aarschot (1885-1890), onderpastoor in Opwijk (1890-1897) en onderpastoor in de Sint-Paulusparochie in Antwerpen (1897-1910). Vanaf 1910 was hij geestelijk bestuurder van de Dochters van Maria in Willebroek. Hij stierf te Willebroek op 29 december 1914.

 

Biografie en brochure

Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Kristus. Hoe bekend deze strijdkreet ook mag zijn, zo onbekend is één van zijn bedenkers vandaag. Het motto AVV-VVK van het in 1881 gelanceerde tijdschrift De Student, de belangrijkste spreekbuis van de Vlaamse studentenbeweging in die tijd, was ook de leuze van zijn medestichter Frans Drijvers. 
De sociaal bewogen Vlaams priester was een veelzijdig man. Was hij een koploper, een tegendraads element of net een product van zijn tijd? Vlaamse zaak, geloof en sociale actie, waren de drie pijlers die het leven van Frans Drijvers fundeerden. Met welsprekendheid en vuur verkondigde hij onder talloze schuilnamen zijn mening in inspirerende gedichten, bewogen godsdienstige publicaties en diverse artikels in de gedrukte pers. 
Op 5 april 2008 werd de biografie over deze sociaal bewogen Vlaams priester voorgesteld. Dat boeiend historisch werk van historica Lyvia Diser biedt een schets van Drijvers als voorvechter van het onderwijs en de Vlaamse zaak, tegen de achtergrond en in relatie met de toenmalige gebeurtenissen in België.

kaft drijvers

Op 9 oktober 2010 vond, tijdens de uitreiking van de achtste Frans Drijversprijs, de voorstelling plaats van de brochure ‘Frans Drijvers - de Gedichten’. Die werd mogelijk gemaakt door de speurzin van Jan Vander Elst, die ondermeer alle nummers van het tijdschrift De Student zorgvuldig heeft uitgepluisd. In deze bundel werd tevens een belangrijke bijdrage geleverd door prof. dr. Lieve Gevers, hoogleraar aan de K.U.Leuven, die de gedichten kadert in de tijdsgeest waarin ze geschreven zijn.
gedicht

 

 

de achteruitkijkspiegel van de vooruitgang

achteruitkijkspiegel van de vooruitgang                        

Wanneer werd de eerste 'Mister Cash' voorgesteld? Vanaf wanneer mocht een gehuwde vrouw voor het eerst haar eigen spaarrekening openen? Eten we nu echt minder boter en meer olijfolie? En waar komt de uitdrukking ‘moet er nog zand zijn' echt vandaan?

In de twintigste eeuw evolueerde het dagelijkse leven in Vlaanderen grondig door sociale veranderingen, nieuwe wetten en technologische ontwikkelingen die elkaar steeds sneller opvolgden. Maar de verleiding voor elke nieuwe generatie is groot om te denken dat de verwezenlijkingen van de vorige generatie, de luxe waarin wij nu leven en de rechten die wij nu bezitten er altijd geweest zijn en ook altijd zullen blijven. 

Met de 'achteruitkijkspiegel van de vooruitgang' laten we u kennis maken met het 'moderne' leven van vroeger. Dit project wil de technologische ontwikkelingen en sociale verwezenlijkingen in een ander perspectief plaatsen. Misschien relativeer je na de wandeling wel de huidige 'financiële crisis' een beetje of bekijk je de discussie over 'normen en waarden' anders dan voorheen? Of ontdek je dat de alertheid voor het behoud van onze verworven rechten misschien wel belangrijker is dan je dacht.

Met 'de achteruitkijkspiegel van de vooruitgang' kijken we even terug om de toekomst beter te begrijpen. Want de toekomst, dat is gewoon het verleden dat door een andere deur terugkomt.

De achteruitkijkspiegels waarin een afbeelding is verwerkt, kunnen gratis worden ontleend door de afdelingen van het Rodenbachfonds. 

PRAKTISCH

het Rodenbachfonds zorgt voor:

- 21 eenzijdig bedrukte achteruitkijkspiegels (ongeveer 80x50 cm) gemaakt uit een weerbestendige kunststof en voorzien van een ophangsysteem

- een verzorgde vierkleuren brochure voor elke deelnemer die toelichting geeft bij de verschillende afbeeldingen en een reeks vragen bevat (eerste 100 brochures gratis; rest tegen kostprijs)

- de aanmaak (tegen kostprijs) van al het nodige promotiemateriaal (uitnodiging, folder, affiche, persmededeling, …)

de afdeling zorgt voor:

- een leuk wandelparcours in de eigen stad of gemeente

- een aantal mensen die tijdelijk hun tuin, balkon of vitrine ter beschikking willen stellen voor de opstelling van de achteruitkijkspiegels (voor handelaars kan de opstelling van een achteruitkijkspiegel een extra aantrekkingspool zijn om mensen kennis te laten maken met hun zaak)

Bij het start- en eindpunt kunnen de mensen elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen en worden de antwoorden op de vragen in ontvangst genomen.

(De uitleenvoorwaarden worden vastgelegd in een contractje en er dient een waarborg te worden betaald.)

 

 

Etnische en religieuze minderheden in Koerdistan
     

eerste blad foto Koerdistan

De Koerden zijn een van de volkeren in de wereld zonder eigen staat. Daarom kent niemand het juiste aantal Koerden. Het zijn er vermoedelijk ongeveer 35 miljoen.

Men baseert zich daarbij vaak op het feit of mensen het Koerdisch als eerste of tweede taal spreken. De Koerdische taal, verdeeld over een aantal regionale dialecten, is gemakkelijk van het Turks of Arabisch te onderscheiden, en ook van het Perzisch, hoewel het daar een duidelijke verwantschap mee heeft.

Naast de Koerdische taal zijn er ook een aantal tradities, gewoonten, klederdrachten, dansen, vormen van volksmuziek, enz. die als typische elementen van de Koerdische cultuur gelden.    Maar ook die verschillen per Koerdische regio en ze zijn nog moeilijker dan de taal te onderscheiden van de cultuur van omringende, niet Koerdische groepen.                                                                            


In de brochure en tentoonstelling, die het Rodenbachfonds samen met het Koerdisch Instituut samenstelde, wordt gefocust op een aantal van die etnische en religieuze minderheden (en niet op de Islamitische Koerden). 

Met deze minitentoonstelling en de brochure over etnische en religieuze minderheden in Koerdistan brengt het Rodenbachfonds een van de vele problematieken rond mensen- en volkerenrechten in de wereld onder de aandacht.

Deze minitentoonstelling kan gratis ontleend worden door de afdelingen.  
Ze wordt het best opgesteld als onderdeel van een Koerdisch-Armeense avond.  
Een spreker geeft toelichting bij het onderwerp. 
Desgewenst kan een Koerdisch-Armeense maaltijd worden geserveerd en kan het geheel opgeluisterd worden met muziek.  

PRAKTISCH

het Rodenbachfonds zorgt voor:
- 6 tentoonstellingskaders (80x50 cm; voorzien van een ophangsysteem)
- een verzorgde vierkleuren brochure voor elke deelnemer die toelichting geeft bij de     
  verschillende etnische en religieuze minderheden 
  (eerste 100 brochures gratis; rest tegen kostprijs)
- de aanmaak (tegen kostprijs) van al het nodige promotiemateriaal 
  (uitnodiging, folder, affiche, persmededeling, …)
- mondelinge toelichting bij het onderwerp (voordracht)
- een maaltijd (vanaf 12 euro p.p.)
- Koerdisch-Armeense muziek (cd of live orkestje)

de afdeling zorgt voor:
- een geschikte locatie
- de nodige logistieke ondersteuning (borden en bestek voor maaltijd, …)