Rodenbachfonds, een partner in het cultureel en sociaal leven in Vlaanderen

Met de slogan 'Passie voor je buur(t)' trekt het Rodenbachfonds de kaart van een actieve samenwerking met lokaal verankerde partners. In samenwerking met onze afdelingen, de ruggengraat van onze vereniging, ontwikkelen we projecten met en voor alle buren, in de brede zin van het woord.

We nodigen iedereen uit om deel te nemen aan onze activiteiten. We zetten ons in om mee te bouwen aan een warme, bruisende en duurzame samenleving. We hechten belang aan de verbondenheid tussen mensen, vandaag én morgen.

Het Rodenbachfonds streeft naar een open beleving van de Vlaamse identiteit. In onze werking belichten en delen we, met een gezond zelfvertrouwen en een kritische blik, de heel diverse en rijke Vlaamse cultuur. We geven vorm aan een interculturele dialoog met iedereen die in Vlaanderen woont. Het Rodenbachfonds staat open voor de vele culturen die lokaal aanwezig zijn en voor reflecties van/met de internationale gemeenschap. Immers, het is maar door de ander dat wij onszelf leren kennen. En omgekeerd.

Onze vereniging is genoemd naar Albrecht Rodenbach, dichter en grondlegger van de Vlaamse studentenbeweging. Samen met het Davidsfonds, Masereelfonds, Vermeylenfonds en Willemsfonds, is het Rodenbachfonds één van de cultuurfondsen die een prominente rol speelt in het uitdragen van cultuur in Vlaanderen.

Geprikkeld? Ontdek meer over de activiteiten en de producties van het Rodenbachfonds! We hopen u snel te verwelkomen!

Download de missie.

Download onze visie.